Privātuma politika

Mēs augstu vērtējam Jūsu uzticēšanos mūsu interneta platformai, tādēļ apņemamies, apstrādājot reģistrācijas datus, ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu:
Reģistrējoties www.munchcies.lv mājas lapā, Jūs apliecināt, ka piekrītat, lai Jūsu dati tiek izmantoti pasūtījuma un piegādes pavaddokumentu noformēšanai atbilstoši LR likumdošanas prasībām, kā arī mārketinga aktivitāšu veiksānai.
Jūsu sniegtā informācija bez atsevišķas Jūsu piekrišanasvar tikt nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums. Bet nekad netiks nodota personām, kas nav munchcies.lv sadarbības partneris.
Iepirkšanās procesā no Jums tiks lūgti tikai dati, kas nepieciešami pasūtījuma un piegādes pavaddokumentu noformēšanai.
Aizpildot pasūtījuma formu www.munchcies.lv interneta veikalā, Jūs piekrītat, ka Jums uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas saistīti ar klienta reģistrāciju un pasūtījuma apstrādi.
Jūs nekādā gadījumā nedrīkstat nodot un ļaut izmantot trešajām personām Jums piešķirto lietotājvārdu un paroli.
Ja Jūs nevēlaties saņemt www.munchcies.lv informāciju par akcijām un jaunumiem no sadarbības partneriem, tad Jums vajag izdzēst savu profilu no www.munchcies.lv